nldaendees

AnimalinNeed

  • Start
  • Adoptie
  • Dierenbescherming

Regelmatig laait de discussie op over de vraag of we ons als Nederlanders moeten bemoeien met het welzijn van dieren in andere landen. Wij als stichting gaan die discussie niet uit de weg. Zeker met organisaties als de Dierenbescherming gaan wij graag de dialoog aan. Uiteindelijk streven we immers hetzelfde na: het verbeteren van het welzijn van dieren, in ons geval: specifiek die in het asiel van La Línea de la Concepción.

De Stichting Second Chance Foundation Nederland is het niet eens met het standpunt van de Dierenbescherming dat buitenlandse honden in principe niet in Nederland geadopteerd moeten worden. Voor ons stopt in een Europese Unie zonder binnengrenzen de hulp niet bij de grens.

Echter:  we onderschrijven de criteria die de Dierenbescherming heeft opgesteld voor de adoptie van buitenlandse honden volledig. Deze criteria zouden wat ons betreft moeten gelden voor alle stichtingen en dierenasiels die zich met de plaatsing van honden bezig houden. Wij doen in ieder geval ons uiterste best om ons er aan te houden. Veel van de genoemde criteria zult u dus herkennen: gechipt, getest op ziekten, gecheckt op gedrag, gesprekken met de potentiële adoptanten. Natuurlijk kan er (ook bij ons) wel eens iets mis gaan met een adoptie. Maar waar het om gaat, is dat we als stichting altijd zorg dragen voor een waterdicht vangnet en deskundige medewerkers, zodat het welzijn van het dier nooit in het geding is. Samen met onze vrijwilligers en het team in Spanje dragen we zorg voor de honden die vanuit La Línea de la Concepción een tehuis zoeken. En dat doen we altijd naar eer en geweten, op transparante wijze.

Meer weten over de Dierenbescherming en haar beleid? Klik op www.dierenbescherming.nl