nldaendees
logo

Voorlichting

Laat ik het maar gelijk zeggen zoals het is; De meeste asielen in Nederland zitten niet vol met honden.

Daar staat u misschien van te kijken als u dit leest want u heeft waarschijnlijk net als de meeste Nederlanders gehoord dat de asielen wel vol zitten. Vol met katten vaak wel ja, maar met honden absoluut niet.   Als asielbeheerder kan ik u zeggen dat u iets gehoord heeft wat absoluut niet klopt. Er is juist een te kort aan honden in de meeste asielen. Een te kort aan leuke sociale hondjes wel te verstaan.

Lees meer

Deel via facebook

Submit to Facebook

Wanneer is de laatste keer geweest dat u een zwerfhond in Nederland rond zag lopen? Nooit?

In Spanje is dit aan de orde van de dag, door een groot verschil in aanpak; weinig castraties en goede asielen. Een miljoen honden per jaar worden op gruwelijke wijzen afgemaakt in dodingsstations. Gedumpte (zwerf)honden wachten daar 10 dagen in een cel tot ze worden opgehaald, anders is het einde verhaal. Ondertussen staat de kraan open met vele pups die op straat en in huizen worden geboren, weggestopt in de stations en zo zitten we al jaren in deze verschrikkelijke en onnodige vicieuze cirkel.                       

Structurele oplossingen

Na de transformatie van een dodingsstation naar een goed asiel waaruit honden worden geadopteerd, blijft het dweilen met de kraan open voor SCF. Als aanvulling op de adopties moet de oorzaak van het probleem structureel aangepakt worden; steriliseren en castreren. Het asiel is daarom altijd zo vol met ongewenste pups en kittens die nooit geboren waren als dit op eenvoudige wijze was voorkomen.

Uniek project met de lokale gemeenschap

SCF is in april 2012 gestart met een uniek project. Samen met de gemeente nodigt het asiel de bewoners van La Linéa uit om hun hond te steriliseren of castreren. De kosten van €50,- zullen voor rekening zijn van SCF. De financiële barrière wordt hiermee weggenomen, waarmee mensen eerder bereid zijn om hun hond naar de dierenarts te brengen. De dierenarts is een lokaal gevestigde arts, die vaker met het asiel heeft samengewerkt. Redelijke, gereduceerde tarieven zullen in rekening worden gebracht voor deze professionele operaties.

Controle en samenwerking met de gemeente

Uiteraard zal SCF nauwlettend toezien op de naleving van de spelregels. Alle aangemelde honden worden voorzien van een chipcontrole voor de database. Zo kan worden bijgehouden hoeveel honden er geholpen zijn van La Linéa-inwoners.

Investeren in de jeugd

Naast dit sterilisatieprogramma staat een bewustwordingscampagne voor de kinderen in La Linéa op de agenda. Een hond komt vaak in huis op verzoek van de kinderen. Bewustwording van de verantwoordelijkheden die de zorg voor een hond met zich meebrengt, moet de omgang met honden te verbeteren. Te veel honden worden als impulsaankoop voor het Drie Koningenfeest in Spanje voor de kinderen gekocht, die als speelgoed weer afgedankt worden en in het asiel belanden: slecht opgevoed, mishandeld en getraumatiseerd. De lokale scholen zullen het asiel gaan bezoeken voor een goede educatie over dierenwelzijn. Ook dit zal een lange termijn bijdrage bieden aan onze inspanningen om de regio van La Linéa diervriendelijk te maken en te houden. Hierna kan dit verder in Spanje worden uitgebreid.

Deel via facebook

Submit to Facebook
  • De problematiek opvang van dieren in La Linea de la Conception is complex. Daarom werken we als stichting aan meerdere zaken tegelijk die tot een oplossing kunnen leiden.
  • Door zorgvuldig adoptiebeleid herplaatsen we maandelijks enkele honden in Nederland.
  • Onderwijs/voorlichting voor kind en volwassene over dieren, hun behoeften en verzorgingseisen.
  • Voorlichting aan hondenbezitters over de noodzaak tot castreren/steriliseren om ongewenste nesten en daaruit voortkomende zwerfdieren te voorkomen.
  • Overleg met lokale, regionale en nationale overheden om hen tot betrokkenheid te overreden, structurele aanpak/programma’s vanuit deze organen te stimuleren en hen te motiveren wetgeving in werking te stellen die verwaarlozing en mishandeling van dieren strafbaar stelt en toe te zien op de naleving van deze wetgeving.
  • Castratie/sterilisatieprojecten realiseren alsmede herplaatsingsprojecten onder de lokale bevolking.

 

Deel via facebook

Submit to Facebook

Fiscaal doneren ?

U wilt de dieren in het asiel van (Animalinneed) La Linea de La Conception steunen door middel van een financiële gift . Uw gift is in veel gevallen fiscaal aantrekkelijk . Kijk hier voor mee informatie.