nldaendees

AnimalinNeed

Voorlichting

Laat ik het maar gelijk zeggen zoals het is; De meeste asielen in Nederland zitten niet vol met honden.

Daar staat u misschien van te kijken als u dit leest want u heeft waarschijnlijk net als de meeste Nederlanders gehoord dat de asielen wel vol zitten. Vol met katten vaak wel ja, maar met honden absoluut niet.   Als asielbeheerder kan ik u zeggen dat u iets gehoord heeft wat absoluut niet klopt. Er is juist een te kort aan honden in de meeste asielen. Een te kort aan leuke sociale hondjes wel te verstaan.

Lees meer

Deel via facebook

Submit to Facebook
  • De problematiek opvang van dieren in La Linea de la Conception is complex. Daarom werken we als stichting aan meerdere zaken tegelijk die tot een oplossing kunnen leiden.
  • Door zorgvuldig adoptiebeleid herplaatsen we maandelijks enkele honden in Nederland.
  • Onderwijs/voorlichting voor kind en volwassene over dieren, hun behoeften en verzorgingseisen.
  • Voorlichting aan hondenbezitters over de noodzaak tot castreren/steriliseren om ongewenste nesten en daaruit voortkomende zwerfdieren te voorkomen.
  • Overleg met lokale, regionale en nationale overheden om hen tot betrokkenheid te overreden, structurele aanpak/programma’s vanuit deze organen te stimuleren en hen te motiveren wetgeving in werking te stellen die verwaarlozing en mishandeling van dieren strafbaar stelt en toe te zien op de naleving van deze wetgeving.
  • Castratie/sterilisatieprojecten realiseren alsmede herplaatsingsprojecten onder de lokale bevolking.

Deel via facebook

Submit to Facebook