Spread the love

De stichting

De Stichting Second Chance Foundation Nederland (SCFN), opgericht in 2008, probeert in algehele zin het recht van de dieren in Spanje te beschermen en de plaatselijke bevolking van dit recht bewust te maken. De Stichting SCFN zet zich specifiek in voor de verlaten, ongewenste en mishandelde dieren in de omgeving van de plaats La Línea de la Concepción, een plaats gelegen aan de Spaans-Engelse grens vlakbij Gibraltar. De stichting doet dit door het in 2005 opgerichte particuliere asiel in La Línea de la Concepción op allerlei wijzen te ondersteunen. De dagelijkse leiding over het asiel en sinds maart 2010 over de “perrera” (het voormalige gemeentelijke dodingsstation voor gevonden honden) is in handen van de Nederlander Peter Koekebakker. Hij is sinds 1991 woonachtig in Spanje en heeft naast zijn werk als antiquair/brocanteur het beheer over het asiel, samen met een klein team medewerkers. Helaas is Peter op 30 maart 2019 overleden. Sindsdien zet zijn team zijn levenswerk, zijn missie voort. 

ANBI, Beleidsplan en jaarcijfers

De gegevens gepubliceerd op deze pagina sluiten aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan Stichting Second Chance Foundation Nederland zijn dan ook aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels.

Naam Organisatie
Stichting Second Chance Foundation Nederland

Kamer van Koophandel en Fiscaal / RSIN nummer
Kamer van Koophandel nr. 09.18.38.65 & Fiscaal / RSIN nr. 8195.80.466

Contact
info@animalinneed.com

Doelstelling en besteding donatie gelden
Onze doelstelling is om de door ons gesteunde rescue centers in Spanje, Griekenland, Curaçao en Portugal welke zorgdragen voor het redden en veiligstellen van verwaarloosde en mishandelde (zwerf)honden, te ondersteunen in de breedste zin van het woord.

  1. Te denken valt aan ondersteuning bij de inzameling van voer, verzorgingsmiddelen, medicatie, schoonmaakmiddelen en bijdragen in de dierenartskosten welke niet gedekt worden door eventuele adopties;
  2. Daarnaast helpen wij mee aan de verbeteringen van de verblijf- en leefomgeving van de honden in de gesteunde asielen. Denk hierbij aan bouw- en herstelwerkzaamheden zoals een quarantaine ruimte, nieuwe hondenhokken enz;
  3. Wij zijn verder zeer actief in het bemiddelen van de honden in de rescue centers naar een nieuw onderkomen. Dit doen wij voor alle plaatsbare honden en katten in de door ons gesteunde rescue centers.

Beleidsplan en jaarcijfers

Besteding gelden

Al onze ontvangen donaties worden voor 99% besteed aan het welzijn van de honden en ook katten in de door ons gesteunde rescue centers. Er vindt geen enkele beloning/vergoeding plaats aan de bestuursleden en/of vrijwilligers voor hun vrijwilligers activiteiten. Onze vrijwilligers zetten zich allemaal onbetaald en met veel enthousiasme in voor het welzijn van de honden en katten en andere dieren in nood. De stichting beoogt geen winstoogmerk.

Zowel Stichting SCFN als de participerende rescue centers ontvangen geen enkele vorm van overheidssubsidie. De middelen worden bijeengebracht door vele (Nederlandse) dierenvrienden en sponsors, die naast geldelijke donaties om voer en medicijnen te kopen ook allerlei spullen inzamelen. Donaties in natura bestaan uit onder andere hondenvoer, manden, dekens, medicijnen en bouwmaterialen.

Stichting SCFN is een door de Belastingdienst erkende ANBI instelling. Dit kan voor donateurs en sponsors fiscaal voordeel opleveren.

Stichting SCFN heeft nagenoeg geen overheadkosten. Zoals elke organisatie heeft de stichting te maken met de jaarbijdrage voor de Kamer van Koophandel en de kosten van de bankrekeningen. Daarnaast neemt Stichting SCFN de kosten van transport van hulpgoederen bestemd voor het asiel voor haar rekening. Stichting SCFN zet ook voor het werven van donateurs geen kostbaar apparaat in. Alle donaties en schenkingen aan de stichting gaan dientengevolge voor circa 99% naar de rescue centers.

Bestuursleden

Voorzitter
Irma Neijman

Penningmeester
Manon Keus

Secretaris
Annelies Dobbinga

Bestuurslid
Ron van Krimpen

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Stichting Second Chance Foundation Nederland werkt uitsluitend met vrijwilligers die geen vergoeding / vrijwilligersbijdrage ontvangen.

Activiteiten

Onze activiteiten zijn te volgen op onze website of op onze facebookpagina.
Heeft u nog vragen? Stuur gerust een berichtje naar: info@animalinneed.com.

Steun onze 500+ dieren in onze asielen

Het is onmogelijk om de honden te helpen zonder de grote groep vrijwilligers in Nederland en Spanje. Word donateur en help de honden in het asiel!
Team Second Chance Foundation

Laatste nieuws

Zwerfdieren dag
Iedere dag sterven er duizenden zwerfhonden en katten een wrede totaal onnodige dood…bijna allemaal door toedoen van ons mensen. Dit terwijl er ergens anders op…
Geweldig nieuws
2020 was voor veel mensen een loodzwaar jaar, ook voor het team van AIN was het een jaar met vele tegenslagen. Corona gooide op meerdere…
Voervrienden
Na jarenlang geweldige steun is onlangs onze voersponsor gestopt. We zijn hem zo ontzettend dankbaar voor de zovele duizenden kilo’s voer die hij al die…
Donatie
Vandaag zomaar een onverwachte, maar super lieve donatie van Dogbite. Een donatie vanwege dierendag. Bedankt lieve mensen van Dogbite!
Corona
We zijn er helaas nog niet vanaf. Maar als we dan toch een mondkapje op moeten, dan maar een hele leuke van Animal in Need…
Anti ontsnappingstuig
Als stichting vinden wij de veiligheid van uw adoptiehond enorm belangrijk. Daarom leveren wij bij aankomst van uw hond een passend anti ontsnappingstuig mee. Dit…
Dierenkliniek De Zon
Het kan natuurlijk dat uw hond op enig moment medisch advies/behandeling nog heeft. Uiteraard bent u geheel vrij om uw eigen dierenarts te kiezen. Wij als…
Hulpvragen
Maar sinds Corona krijgen we vanaf meerdere landen en noodlijdende asiels de meest schrijnende hulpvragen. De verwoestende werking van het coronavirus spaart de onzichtbare groep…
Sjuul Paradijs in gesprek bij WNL
Sjuul Paradijs te gast bij de publieke omroep WNL. De omroep die hij in 2009 oprichtte.  Vandaag tegast bij WNL waarin hij onder andere als…
Menu