nldaendees
logo

Neutralisatie Project 2016.

In juli 2016 zijn we gestart met ons neutralisatie project 2016 voor hondenbezitters uit La Línea de la Concepción. IMG 20160711 WA0000Dankzij sponsors en donateurs is er ook dit jaar weer een budget. Inmiddels zijn er vele honden geneutraliseerd en voor de komende tijd staan veel afspraken in de agenda bij de plaatselijke dierenarts. Blijf ons steunen. Iedere euro is welkom.

 

Een kennel adopteren?

WP 007815

Help ons bouwen aan een betere toekomst van de honden van La Línea en draag uw steentje bij. Lees verder

 

De Stichting Second Chance Foundation Nederland (SCF) probeert in algehele zin het recht van de dieren in Spanje te beschermen en de plaatselijke bevolking van dit recht bewust te maken. De Stichting SCF zet zich specifiek in voor de verlaten, ongewenste en mishandelde dieren in de omgeving van de plaats La Línea de la Concepción, een plaats gelegen aan de Spaans-Engelse grens vlakbij Gibraltar. De stichting doet dit door het in 2005 opgerichte particuliere asiel in La Línea de la Concepción op allerlei wijzen te ondersteunen. De dagelijkse leiding over het asiel en sinds maart 2010 over de “perrera” (het voormalige gemeentelijke dodingsstation voor gevonden honden) is in handen van de Nederlander Peter Koekebakker. Hij is sinds 1991 woonachtig in Spanje en heeft naast zijn werk als antiquair/brocanteur het beheer over het asiel, samen met een klein team medewerkers.

Stichting SCF staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09183865 en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het fiscaal nummer van de Stichting SCF is : 8195 80 466

Bestuur SCF

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter                       Irma Neijman
  • Secretaris                       Annelies Dobbinga
  • Penningmeester             Bertie van Lijden
  • Bestuurslid                     Ron van Krimpen
  • Bestuurslid                     Astrid de Beurs

De bestuursleden van de stichting SCF zijn allen vrijwilligers. Door de bundeling van de ervaringen, opleiding, achtergrond en competenties van de leden heeft de stichting een competent en professioneel werkend bestuur. 

 Focus SCF

 De inspanningen van SCF richten zich ruwweg op drie hoofdactiviteiten.

  1.  De dagelijkse verzorging van de circa 600 honden in het asiel; met andere woorden: voer, medicijnen, warmte en veiligheid;
  2.  De fysieke omgeving waarin de dieren zich bevinden, dat wil zeggen de renovatie en de toekomstige (onderhouds) behoeften van het asiel
  3.  De plaatsing van de asieldieren in een adoptiegezin, in en buiten Spanje.

Een afgeleide maar niet minder belangrijke activiteit is het vinden van (en ondersteunen bij) lange termijn oplossing voor het zwerfhondenprobleem in Spanje door castratie- en sterilisatieprogramma’s en voorlichting over dierenwelzijn aan de lokale bevolking. SCF heeft een middellange termijn beleidsplan opgesteld waarin de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen zijn opgenomen. De doelstellingen kunnen alleen gerealiseerd worden met de hulp van sponsors en donateurs.

Financiën

De gemeente La Linéa de la Conceptión, waar het asiel ligt, levert geen enkele (financiële) bijdrage aan het asiel, en heeft dit nooit gedaan. De middelen worden bijeengebracht door vele (Nederlandse) dierenvrienden en sponsors, die naast geldelijke donaties om voer en medicijnen te kopen ook allerlei spullen inzamelen. Donaties in natura bestaan uit onder andere hondenvoer, manden, dekens, medicijnen en bouwmaterialen. De begroting voor het asiel wordt opgesteld door de penningmeester van SCF, in samenspraak met Peter. Ook de overige financiële planningen en rapportages worden door SCF verzorgd. Zowel het asiel als SCF ontvangen geen enkele vorm van overheidssubsidie; noch in Spanje, noch in Nederland. Aan de adopties van honden in Nederland houdt SCF ook geen financiële middelen over. Het adoptiebedrag is bepaald op 275 euro. Dit bedrag is –net- dekkend om de kosten van chippen, dierenarts en vlucht te bekostigen. Stichting Second Chance Foundation is een door de Belastingdienst erkende ANBI instelling. Dit kan voor donateurs en sponsors fiscaal voordeel opleveren.

Vaste kosten asiel

Er zijn naast gezonde ook vele jonge, zieke en mishandelde honden aanwezig in het asiel. Hiervoor is een dierenkliniek in het asiel gebouwd en heeft het asiel een eigen dierenarts aangesteld. Zijn salaris en de overige medische kosten vormen naast de circa € 4000,- aan voer die maandelijks nodig is voor het dagelijks voeren van de honden, de grootste kostenpost. De dagelijkse verzorging van de dieren is in handen van enkele vaste medewerkers die een klein salaris uitbetaald krijgen. Verder is er een wisselende ploeg vrijwilligers aanwezig die de kennels schoonhouden, voer en water uitdelen en opruimen. Op ad hoc basis wordt het asiel versterkt met vrijwilligers van SCF die op eigen kosten en in eigen tijd naar Spanje gaan om mee te werken of speciale projecten (zoals chippen of fotograferen van de honden) uitvoeren. Voor het transport van de honden beschikt het asiel over een door een Nederlandse sponsor gedoneerde bus. In Nederland heeft SCF een bus om ingezamelde goederen op te halen en naar het inzamelpunt te brengen. Deze goederen worden op kosten van de stichting door een erkend transportbedrijf naar het asiel in Spanje vervoerd en vormen een belangrijk onderdeel van de bevoorrading. Zonder aanvoer van goederen uit Nederland kan het asiel niet voortbestaan.

Structurele investeringen in huisvesting asiel

Het asiel is gebouwd op een braakliggend stuk grond net buiten de stad La Línea de la Concepción, met slechte toegangswegen en in een arm deel van de regio. Er bestaan nauwelijks voorzieningen. De gemeente haalt het vuil op, maar op onregelmatige basis. In 2009 is dankzij een grote sponsor een start gemaakt met de renovatie van het asiel. In 2010 en 2011 begeleidde SCF diverse projecten ter verbetering van de kliniek en el “Campito”, het voormalige gemeentelijke dodingsstation. Inmiddels heeft de renovatie van het deel van het asiel “El Parque” en nieuwe grote renovatie van de kliniek plaatsgevonden. 

Adoptie honden

Naast het ondersteunen van het asiel op financiële en administratieve wijze, bemiddelt SCF bij de adoptie van honden uit het asiel en regelt zij opvanggezinnen in Nederland voor zwakke en kwetsbare honden die van daaruit makkelijker geadopteerd kunnen worden. De wijze waarop dit gebeurd voldoet aan de eisen die de Dierenbescherming stelt aan de plaatsing van buitenlandse honden in Nederland. De stichting SCF streeft ernaar zoveel mogelijk deskundigheid vertegenwoordigt te hebben in de eigen organisatie. Zo wordt er geen externe expertise ingehuurd. Alle medewerkers van SCF zijn vrijwilligers: dat wil zeggen dat zij geen loon of andere financiële uitkering ontvangen van de stichting of daaraan gelieerde partijen. Indien men als vluchtbegeleider op en neer naar Spanje gaat om honden op te halen zijn alleen de kosten van het vliegticket voor rekening van de stichting. Reizen op eigen initiatief naar het asiel, alsmede het verblijf daar, worden niet door de stichting vergoed.

Lange termijn beleid om zwerfhonden leed tegen te gaan

Naast de diverse programma’s die op initiatief van SCF al in het verleden zijn gestart om honden te castreren en steriliseren, is de SCF een grootscheepse campagne gestart in 2012 waarbij bij wijze van proef gedurende enkele maanden voorzien werd in de gratis castratie en sterilisatie van honden uit La Línea. Meer details hierover zijn gepubliceerd op de website van SCF.

Bestedingsgarantie.

SCF heeft nagenoeg geen overheadkosten. Zoals elke organisatie heeft de stichting te maken met de jaarbijdrage voor de Kamer van Koophandel en de kosten van de bankrekeningen. Daarnaast neemt SCF de kosten van transport van hulpgoederen bestemd voor het asiel voor haar rekening. SCF zet ook voor het werven van donateurs geen kostbaar apparaat in. Alle donaties en schenkingen aan de stichting gaan dientengevolge voor circa 99% naar het asiel in La Línea.

Cijfers jaarverslag 2016 vindt u hier.

Verslag eerste kwartaal 2017 vindt u hier.

Verslag eerste half jaar 2017 vindt u hier.

Deel via facebook

Submit to Facebook

Donateur worden !

hondenachterrralie

Het is onmogelijk om de honden te helpen zonder de grote groep vrijwilligers in Nederland en Spanje. Word donateur.

Help Campito verbouwen

Fiscaal doneren ?

U wilt de dieren in het asiel van (Animalinneed) La Linea de La Conception steunen door middel van een financiële gift . Uw gift is in veel gevallen fiscaal aantrekkelijk . Kijk hier voor mee informatie. 

Door uw donatie overleven wij.

Parasol Foundation

  master etiketten anro

twente watermagic

kei schoon allekabels logo

boxpress stubbe

x centrum

EDs Service diensten           Parasol Foundation


topcadeau

ventilators

faunalandhunneke

ronaldingen

aloe verakoeman