nldaendees
logo
 
ANIMAL IN NEED
 

Word donateur

helpgratis

IBAN NL14RABO 0102644039      BIC RABONL2U

           of via Geef Gratis

Word donateur

Webwinkel

In onze webwinkel treft u allerlei leuke artikelen aan waarvan de opbrengst volledig is bestemd voor de honden in La Línea. De artikelen worden regelmatig uitgebreid, aangepast aan de seizoenen. Komt u dus vooral een kijkje nemen! (webwinkel)

Webwinkel

 

 

Een kennel adopteren?

WP 007815

Help ons bouwen aan een betere toekomst van de honden van La Línea en draag uw steentje bij. Lees verder

Dierenbescherming over import van dieren uit buitenland

 

Standpunt van de Dierenbescherming over importeren van zwerf- en asieldieren uit buitenland:

Er ontstaan steeds meer organisaties die dieren – vooral honden – uit het buitenland halen. Veel van die dieren worden hierdoor van een zekere dood gered. Daarnaast zijn er Nederlandse asielen die vinden dat ze buiten de vakantieperiodes soms (te) weinig honden kunnen aanbieden. Daardoor zouden potentiële eigenaren mogelijk eerder met (malafide) fokkers en handelaren in zee gaan, terwijl er veel hulpbehoevende en kansloze zwerfdieren zijn in het buitenland. Voor de asielen leveren de veelal gemakkelijk plaatsbare honden uit het buitenland extra inkomsten op.

De Dierenbescherming blijft vinden dat problemen aangaande zwerfdieren in het buitenland ter plekke en bij de bron moeten worden opgelost. Ze is geen voorstander van het importeren van buitenlandse honden naar Nederland, om meerdere redenen: 

 • Import levert geen lange termijn oplossing voor het zwerfdierenprobleem in het buitenland
 • Een positief standpunt over de import van buitenlandse dieren kan malafide initiatieven bevorderen
 • Import kan ten koste gaan van de opvang en herplaatsing van Nederlandse asieldieren: ook in de Nederlandse asielen wachten altijd veel      dieren op een nieuwe eigenaar. Er kunnen wachtlijsten ontstaan en er is minder tijd voor begeleiding en training van Nederlandse asieldieren
 • Het welzijn van individuele buitenlandse zwerfdieren kan worden geschaad door onzorgvuldige importprocedures, herplaatsing en/of nazorg en doordat deze dieren niet altijd geschikt zijn voor een Nederlandse gezinssituatie
 • Het welzijn van Nederlandse dieren kan worden geschaad doordat (nieuwe) besmettelijke dierziektes worden geïmporteerd

 Wanneer toch zwerf- of asieldieren uit het buitenland worden geïmporteerd, vindt de Dierenbescherming dat organisaties een aantal (kwaliteits)criteria zouden moeten hanteren:

 • Insleep van ziektes moet worden voorkomen. Om dit te bewerkstelligen:
 • is bijvoorbeeld een hond in het land van herkomst negatief getest op Babesiose, Ehrlichia en Leishmaniose
 • is een dier voorzien van een door een dierenarts getekende gezondheidsverklaring en een officieel Europees dierenpaspoort
 • zijn de dieren optimaal gevaccineerd, gechipt en in een databank geregistreerd
 • Schriftelijke bewijzen voor bovenstaande zijn voorhanden.
 • Het dierenwelzijn van individuele dieren komt niet in de knel door de dieren naar Nederland te halen. Dit betekent dat:
 1. al in het land van herkomst dieren op gedrag worden beoordeeld om te bepalen of een dier geschikt is in een Nederlandse (gezins)situatie te leven
 2. dieren alleen naar Nederland worden geïmporteerd op het moment dat het zeker is dat zich voldoende nieuwe eigenaren met passende gezinssituaties hebben aangemeld
 • Een asiel importeert geen buitenlandse dieren als daardoor Nederlandse zwerf- en afstandsdieren niet kunnen worden opgenomen of op een wachtlijst terecht komen
 • Tijdens een plaatsingsgesprek wordt onderzocht of een nieuwe eigenaar geschikt is voor een (bepaald) dier en om zo een goede match te bewerkstelligen
 • De nieuwe eigenaren krijgen voldoende voorlichting over de achtergrond, het gedrag en de behoeften van het dier. Daarnaast over de financiële, logistieke en andere aspecten van de procedure
 • In een contract worden alle rechten en verplichtingen van de organisatie en de nieuwe eigenaar vastgelegd
 • De organisatie laat de nieuwe eigenaar en het dier in een rustige omgeving en op hun gemak met elkaar kennis maken
 • De organisatie doet aan nazorg om te controleren of het goed gaat met de herplaatste dieren, eigenaren van aanvullend maatwerkadvies te voorzien en om het eigen import- en plaatsingsbeleid waar nodig bij te stellen
 • De eigenaar kan bij problemen terugvallen op de organisatie
 • De organisatie neemt een dier terug (ten behoeve van herplaatsing) als door een mismatch of andere omstandigheden een nieuwe eigenaar zijn dier niet meer kan of wil houden
 • De organisatie voldoet aan het HKB
 • Het (plaatsings)geld dat door een nieuwe eigenaar wordt betaald komt zoveel mogelijk ten goede aan het buitenlandse asiel waar het dier vandaan komt (nadat de kosten van transport e.d. zijn afgetrokken)

 Bron: Dierenbescherming, 20 december 2010

Donateur worden !

hondenachterrralie

Het is onmogelijk om de honden te helpen zonder de grote groep vrijwilligers in Nederland en Spanje. Word donateur.

Help Campito verbouwen

Kenneladoptie plan

WP 007815

Help ons bouwen aan een betere toekomst van de honden van La Línea en draag uw steentje bij. Lees verderFiscaal doneren ?

U wilt de dieren in het asiel van (Animalinneed) La Linea de La Conception steunen door middel van een financiële gift . Uw gift is in veel gevallen fiscaal aantrekkelijk. Kijk hier voor meer infomatie.