nldaendees

AnimalinNeed

Medisch

In Middellandse zee landen (zoals Spanje) komen ziektes voor bij dieren waar wij hier in Nederland niet zo bekend mee zijn. Hieronder treft u wat meer informatie aan over deze ziektes. 

Ehrlichiosis (Ehrlichia)

Ehrlichia is één van de meest voorkomende teekoverdraagbare infectieziektes. Ehrlichia canis is een parasiet die de groep van de witte bloedcellen beïnvloed (laat een afname van de witte bloedcellen zien, wat inhoud dat een hond gevoeliger is voor infecties). 3 tot 16 dagen na een tekenbeet (door een besmette teek) treedt koorts op, vaak zien we moeheid, spierpijn en soms ook huiduitslag.

Andere gevolgen van deze ziekte, afhankelijk van de immuniteitsreactie van het dier tegen deze parasiet, kunnen er ook nog gewrichtsontstekingen, neusbloedingen, verandering van nierfunctie etc. ontstaan. Om de diagnose Ehrlichia te maken moet de parasiet gevonden worden in het bloed van de hond.  Niet alle laboratoria kunnen deze test uitvoeren. En de dierenarts moet wel zo ver met de kennis zijn dat hij aan deze ziekte denkt. Omdat een specifieke diagnose van Ehrlichia niet altijd mogelijk is, is het soms nuttig om een hond te behandelen die sommige van de kenmerken heeft totdat er een echte diagnose gesteld kan worden.

Ehrlichia Canis is zeer gevoelig voor Tetracycline en Doxycycline. Vaak wordt er gestart met een kuur Doxycycline. Herstel van de hond vindt meestal plaats tussen de 24 en 72 uur na het starten van de behandeling. Een behandeling moet minimaal 10 dagen duren. Vaak zie je dat een hond met een chronische Ehrlichia (wordt vaak chronisch omdat dierenartsen te laat de ziekte herkennen, of een hond er al lang mee rond heeft gelopen in het land van oorsprong) een behandeling van ± 1 maand nodig heeft. Ehrlichia geeft een wisselend ziektebeeld te zien. De ziekte verloopt over het algemeen mild en soms zelfs geheel onopgemerkt, maar ook levensbedreigende gevallen komen voor. Behandeling is dus goed mogelijk maar onder stress kan soms de ziekte de kop ook weer opsteken. Er zal dan weer opnieuw met een behandeling gestart worden. 

Deze ziekte is niet besmettelijk. Niet van dier naar dier, maar ook niet van dier naar mens. Wij kunnen ze prima helpen! Diagnose Ehrlichia is zeker geen reden om de hond aan zijn lot over te laten.

Leishmaniosis (Leishmania)

Dit is een ziekte die overgebracht wordt door de zandvlieg (phlebotomus). De ziekte zelf wordt veroorzaakt door de Leishmania Donovani (parasiet). Het treft met name honden en hondachtigen. Symptomen van deze ziekte kunnen zijn: huidproblemen (zweren, kale plekken, met name bij de oren en om de ogen), gewichtsverlies, koorts, gezwollen klieren, kapotte voetzooltjes, verdikte nagels, open wonden etc. In vergevorderd stadium zijn er neusbloedingen en nierproblemen.

Deze ziekte is aan te tonen in het DNA van de hond. Met een simpel bloedonderzoek is vast te stellen of een hond actieve Leishmania onder de leden heeft. Niet actieve (slapende) Leishmania is niet aan te tonen met deze bloedtest. Als een hond niet actieve Leishmania heeft, hoeft hij/zij niet perse ziek te zijn of ooit te worden. Alertheid op eventuele symptomen is echter aan te raden. 

Voor vertrek uit Spanje krijgen alle honden een bloedtest. Echter, ook als de test op dat moment een negatieve uitslag geeft, kan de hond later alsnog Leishmania krijgen. De incubatietijd ligt namelijk ergens tussen de 4 weken en 7 jaar. Een hond die drager is van niet-actieve Leishmania, geeft ook een negatieve uitslag. 90% van de honden met Leishmania zijn drager, waarbij de ziekte zich nooit zal openbaren. 

Leishmania is niet besmettelijk. Het is alleen overdraagbaar van een teef op haar ongeboren pups (verticale transmissie). Als deze aandoening wordt geconstateerd bij een hond, wordt er gestart met het medicijn Allopurinol (dosering afhankelijk van het gewicht van de hond). Behandeling is noodzakelijk aangezien er anders onherstelbare schade aan de organen zal ontstaan. Allopurinol dient over het algemeen langere tijd (soms levenslang) toegediend te worden. De ziekte zal hiervan niet verdwijnen, de parasiet wordt in slaap gebracht.

Als u denkt symptomen te herkennen, vraag uw dierenarts dan om de hond op Leishmania te testen. De ziekte is te behandelen, mits op tijd ontdekt. Honden met Leishmania kunnen prima vrolijk oud worden, indien ze goed onder controle blijven van een dierenarts. Een rustig, zoveel mogelijk stressvrij leven is essentieel. Stress kan de slapende Leishmania wakker schudden. Voor wat meer uitgebreide informatie zie

https://www.dierendokters.com/honden/leishmania-leishmaniose.

Babesiosis (Babesia)

Dit is een andere door tekenoverdraagbare ziekte, welke de rode bloedcellen infecteren. Symptomen zijn: bloedarmoede, koorts, geelzucht en bloed in de urine. Diagnose wordt bepaald door het direct vaststellen van de parasiet in de rode bloedcel. Er is ook voor deze ziekte een specifieke behandelmethode (2x injectie met een antiparasitair middel). Ook bij deze ziekt geldt: het is niet besmettelijk en niet overdraagbaar van hond op hond of van hond op mens.

Ook bij Babesia kan er sprake zijn van verergering als de hond in een stressvolle periode komt.  Behandeling met 2x een injectie zal dan dus herhaald moeten worden. 

Hartworm (Dilofilaria)

Stekende insecten kunnen de parasiet Dirofilaria immitis overbrengen. De parasiet ontwikkelt zich in het lichaam tot wormen die in het hart en de longen leven en hier schade aanrichten met als gevolg hartfalen en longproblemen. Symptomen zijn kortademigheid en de hond ruikt vaak zoetig dit in vergevorderd stadium. Een effectieve behandeling is zeer wel mogelijk. Let wel: dit probleem staat helemaal los van de wormen die voor kunnen komen in de darm.

Wilt u meer informatie over bovengenoemde ziekten, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u verwijzen naar een deskundige op het gebied van deze ziekten.

Deel via facebook

Submit to Facebook